четверг, 25 сентября 2014 г.Розвиток інтерактивної технології Веб-квест, її інтеграція з технологією Блогів зумовили появу технології Блог-квест.
Особливого значення набуває ця технологія в освіті. Освітній Веб-квест (webquest) - проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якої використовуються інформаційні ресурси Інтернет.
Веб-квест - це сайт в Інтернеті, з яким працюють учні, що виконують ту чи іншу навчальну задачу. Розробляються такі Веб-квести з метою інтреграції Інтернет у різні навчальні предмети на різних рівнях навчання в навчальному процесі. Він може охоплювати окрему проблему, навчальний предмет, тему або може бути міжпредметним. Особливістю освітніх Веб-квестів є те, що частина або вся інформація для самостійної або групової роботи з ним знаходяться на різних Веб-сайтах. Зокрема, підсумком роботи з Веб-квестом є публікація робіт учнів у вигляді веб-сторінок і веб-сайтів.
Веб-квест - це гра і навчання. Гарний Блог-квест, що містить підбірку тематичних Веб-квестів робить процес навчання набагато цікавішим, сприяє розвитку критичного і творчого мислення, переключаючи увагу з глобального на місцевий рівень.
Мотивація студентів, учнів щодо неперервного навчання протягом усього життя дуже важлива для навчання майбутнього. Блог-квест - це унікальна можливість використовувати всесвітню мережу для навчання. У Веб-квесті виконання ігрової ролі сприятиме навчанню дивитися на проблему з різних точок зору.
Веб-квести дозволяють студентам, учням робити відкриття, а не просто засвоювати інформацію, досліджувати проблему, в цілому формує комунікативні компетенції.
В процесі виконання Веб-квесту формуються такі компетенції:
  • використання ІТ з метою розв’язання професійних задач (пошук необхідної інформації, оформлення результатів роботи у вигляді презентації, веб-сайтів, флеш-роликів, баз даних і таке інше);
  • самостійне навчання, самостійна організація;
  • вміння знаходити декілька способів розв’язання проблемних ситуації, визначення найбільш раціонального варіанту, обґрунтування свого вибору.
Наведемо алгоритм створення і виконання Веб-квесту: